Domovní instalaceDomovní instalace

V nové stavbě lze elektroinstalace pro všechny elektrické služby snadno instalovat před dokončením stěn. Ve stávajících budovách může instalace nového systému, například bezpečnostního systému nebo domácího kina, vyžadovat další úsilí k instalaci skrytých kabelů. Více bytových jednotek, jako jsou byty a bytové domy, může mít dodatečnou složitost při distribuci služeb v rámci domu.


Opravy starých elektroinstalací

Starší domy mohou mít vadné nebo špatné elektroinstalace, které potřebují elektrický servis. Posoudíme bezpečnost vašich elektrických připojení a zkontrolujeme kapacitu vašeho servisního panelu, aby potvrdil, že může zvládnout elektrické zatížení vašeho domova. Za určitých okolností budeme muset upgradovat servisní panel tak, aby zvládl veškeré elektrické vybavení vašeho domu. Potřebujete pouze částečné opravy elektroinstalace, v takovém případě pouze nahradíme potřebné součásti.


Montáže nových elektroinstalací

Provádíme kompletní nové elektroinstalace zejména zásuvky, zástrčky, stěnové zástěny a další, které je nutno instalovat v celém domě v místech, kde bude vyžadováno napájení. V mnoha oblastech musí být instalace provedena v souladu s normami a kvalifikovaným elektrikářem. Napájecí body se obvykle nacházejí tam, kde bude nainstalován spotřebič jako např. Telefon, počítače, televize, domácí kino, bezpečnostní systém, kamerový systém.


Revizní zprávy, revize a kontroly elektrických zařízení

Sestavíme pro vás Zprávu o revizi elektrického zařízení, která musí obsahovat určení druhu revize (výchozí, pravidelná); vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení; soupis použitých přístrojů; soupis provedených úkonů (prohlídky, měření a zkoušky); soupis zjištěných závad; datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy; jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem.

Elektřina musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena a po dobu svého provozu podrobována pravidelným kontrolám, zkouškám a revizím. Provoz elektrických zařízení elektroinstalací předepisuje norma ČSN 33 1500, která stanovuje lhůty revizí podle prostředí nebo druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob.

Revizní činnost zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění Technické inspekce České republiky. Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektrického zařízení. Ke každé revizi se vystaví revizní zpráva, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při revizi, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu. V krajních případech se může stát, že vzniklé závady brání kladnému výsledku že vzniklé závady brání kladnému výsledku a proto je v takových případech potřeba tyto závady co nejdříve odstranit po domluvě s revizním technikem.

Adresa:
  • Jymmi - elektro s.r.o.
  • Nákladní 802
  • Karlovy Vary - Rybáře 360 05, CZ
  • IČO: 08927243
  • DIČ: CZ08927243
Kontakty